W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem: office@voloshoes.com

Aby ułatwić procedurę, można skorzystać naszego gotowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – OŚWIADCZENIE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie do VOLO SHOES za pośrednictwem poczty elektronicznej (office@voloshoes.com) oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionych Towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres: VOLO SHOES, ul. Zamiejska 7/46, 03-580 Warszawa z dopiskiem ZWROT. Bezpośrednie koszty odesłania Towarów ponosi Klient.
  4. W celu usprawnienia obsługi prosimy o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów (np. paragon, potwierdzenie przelewu z konta).
  5. Zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Zwrot płatności nastąpi na wskazany w oświadczeniu przez Klienta numer konta bankowego.
  7. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki Towaru, koszty te również podlegają zwrotowi z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez VOLO SHOES.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.