…………………………………………………….

Miejscowość, data

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Numer zamówienia:…………………………………………………

Data złożenia zamówienia: ………………………………………

Data otrzymania przesyłki: ………………………………………

Imię i nazwisko Klienta : …………………………………………..

Pełny adres Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer konta do zwrotu pieniędzy: …………………………………………………………………………………………………..

 VOLO Katarzyna Łyżwa

Ul. Zamiejska 7/46

03-580 Warszawa

sklep@vo-lo.pl

Ja ………………………………………………………………………………………………………………….niniejszym informuję

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (pełna nazwa): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Podpis Klienta

 

 

 

 

Wersja pdf formularza do pobrania i wydrukowania:

Formularz odstąpienia od umowy

Close Menu