CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM VOLO SHOES

  1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronach Sklepu internetowego www.voloshoes.com/sklep są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT)
  2. W przypadku objęcia przez Sprzedawcę danego Towaru rabatem lub promocją, cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego uwzględnia udzielony rabat lub promocję.
  3. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w złożonym przez siebie Zamówieniu.
  4. Podane na stronie Sklepu ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy Towaru do Klienta.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

  1. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym www.voloshoes.com/sklep wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
  2. Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1520), Sprzedający wystawi Klientowi fakturę wyłącznie, gdy Klient zgłosi chęć jej otrzymania przed momentem dokonania zakupu i poda następujące dane: nazwa firmy, adres, numer NIP. Po dokonaniu zakupu, do którego wystawiono paragon, nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT – Nasze kasy fiskalne nie mają  możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. 
  3. Decyzję o wystawieniu paragonu lub faktury VAT Klient podejmuje na etapie skladania zamówienia w Sklepie internetowym, przed momentem zapłaty. Wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie po podaniu przez Klienta prawidłowych danych: nazwy firmy, adresu i numeru NIP.
  4. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy Towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie podpisany elektronicznie przez Sprzedawcę oryginał faktury.

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

            – przelewem na numer konta bankowego: 91 2130 0004 2001 0682 0963 0001,

            – płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe wskazane w Zamówieniu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem na numer konta bankowego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone Zamówienie we wskazanym w zdaniu poprzedzającym termin będzie traktowane jako odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży, z tym, że istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu Sklepu.

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

W przypadku zakupu Towarów przygotowywanych na specjalne zamówienie Klienta oraz Towarów o znacznej wartości, Strony uzgodnią w sposób indywidualny cechy Umowy, takie jak dokładne dane dotyczące Towarów, cenę i sposób jej uregulowania oraz sposób dostawy. W takim przypadku, prosimy o kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia.

Close Menu
×

Koszyk